به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین ظهر شنبه در دیدار خادمان حرم رضوی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک دهه کرامت اظهار داشت: بنده به عنوان بنده ناچیز خدا هستم و امروز قرعه به نام بنده زده شد و توفیقی شد تا در خدمت خادمان رضوی باشم.

وی افزود: هیچ اتفاقی در عالم بدون حکمت و دلیل نیست و به صورت تصادفی به وقوع نمی پیوندد و فیلسوفان و فیزیک دان های مشهور نیز به این امر واقفند.

استاندار قزوین گفت: امروز به خوبی می دانیم که وجود امامزاده ها در کشور نیز به صورت تصادفی نیست و به این منظور بوده است که خداوند تجلی سوره کوثر را همچون شجره بزرگی به مخالفان اسلام نشان دهد چرا که دشمنان در زمان پیامبر، دختر گرامیش و خاندان اهل بیت (ع) را ابتر خواندند.

زاهدی گفت: امام هشتم از مدینه به سمت شرقی ترین عالم اسلام مهاجرت می کنند و در آنجا شهید می شوند و این امر تصادفی نیست و بنا به مشیت الهی، به این دلیل است که خورشید در جایی طلوع کند که طلوع آن دائمی باشد و شاهدیم که بعد از آن اسلام به سمت شرق عالم حرکت می کند.

وی اضافه کرد: حکمتی برای ملت ایران وجود داشته است که سرزمین ایران، امروز به وجود ولایت و اهل بیت (ع) است و وجود مقدس امام رضا (ع) یک حامی و سرمایه عظیمی برای معنویت این مردم است.

استاندار قزوین ادامه داد: امروز غیرمسلمانان نیز نسبت به امام رضا (ع) و اهل بیت (ع) اظهار ارادت می کنند و از آنها حاجت می گیرند؛ ما به عنوان ایرانی باید افتخار کنیم که چنین گوهری را در سرزمین خود داریم چراکه وجود با برکت امام هشتم در کشور، خورشیدی است که غروب ندارد و دائماً در حال طلوع و تابش است.

زاهدی گفت: مردم نیز به لحاظ معنوی از وجود امام رضا (ع) نیرو و توان می گیرند و برای دنیا و آخرت خود سرمایه ذخیره می کنند و خدمت به چنین آستانی توفیق عظیمی برای خادمان رضوی است.

وی اضافه کرد: مردم ما از وجود امام هشتم برکت دیده اند و امیدواریم بتوانیم در زیرسایه این امام در تمام کشور در سایه جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، شاهد آرامش و امنیت و توسعه و پیشرفت در کشور باشیم و نظام جمهوری اسلامی به عنوان الگو در جهان مطرح شود.

استاندار قزوین مطرح کرد: تحریم ها آزمون هایی برای ما است تا بتوانیم خود و حاکمیت نظام اسلام را تثبیت کنیم.

زاهدی ادامه داد: حرکت کاروان زیرسایه خورشید یک برنامه ارزشمندی است که در استان های کشور و از جمله استان قزوین آغاز شده است.

وی اضافه کرد: ارادت نسبت به اهل بیت (ع) تنها مختص شیعه نیست و این علاقه در بین اهل سنت نیز وجود دارد.