به گزارش خبرگزاری برنا؛طور کلّى دور بودن و عدم دسترسی زن و شوهر به یکدیگر سبب فسخ عقد ازدواج ایشان نمی‌شود، بلکه برای جدایی آنها از هم، نیاز به اجرای صیغه طلاق با شرایط خاص خود است.

زنى که شوهر او مفقود الأثر شده و موت و حیات او معلوم نیست می‌تواند به [محاکم قضایی] یا حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نماید و حاکم، ضرب الاجل تعیین می‌نماید که تا مدت چهار سال از حال شوهر مفقود الاثر تفحص شود و بعد از گذشت این چهار سال که در آن جستجو ادامه داشته است، چنانچه حال او معلوم نشد، حاکم شرع او را مطلّقه مى‌نماید. پس چنان‌چه زن یقین کند که شوهرش فوت کرده و یا با حکم مراجع قضایی و یا مجتهد جامع الشرایط حکم طلاق وی جاری شود، پس از گذشت چهار ماه و ده روز مى‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.