به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسن عزیزی در دوره توانمند سازی سمن ها در خصوص روش های تامین مالی و مدیریت منابع مالی در سازمان های مردم نهاد که به همت سمن نوآوران جوان مهر امید برگزار شد، گفت: شفافیت مالی در حوزه سمن ها باعث گسترش این سازمان های مردم نهاد خواهد شد.

مدرس این دوره بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف آشنا کردن سمن ها با روش های تامین مالی و مدیریت منابع مالی برگزار شد.

عزیزی ادامه داد: همچنین در این دوره آموزشی به بیان فنون مذاکره و فن بیان پرداخته شد که می‌تواند در توانمند سازی سمن ها نقش موثری داشته باشد.

وی درپایان از رباطی، دبیر سمن نوآوران جوان مهر امید بابت برگزاری این دوره تشکر کرد.