به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد به نقل از ستاد خبری گردهمایی شهرداران شهرهای اسلامی و پارسی زبان، عبدالغفور لیوال در گردهمایی گفتگوی شهرهای جهان اسلام که در محل باغ گیاه‌شناسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: همه دو کشور ایران و افغانستان روی خط ایدئولوژیک مشترک قرار دارند لذا جدا از مرزهای سیاسی باید مرزها و اشتراکات فرهنگی خود را نیز حفظ کنیم.

وی اظهار کرد: شهرها باید زیست پذیر باشند تا خالی از سکنه نشوند، حفظ محیط زیست نیز ضروری است لذا شهرداران افغانستان و مشهد باید به‌صورت جدی‌تر وارد تعامل برای حفظ محیط زیست شوند.