به گزارش برنا،اکبرنگاهی  در گفتگو با خبرنگاران با توجه به برنامه های  دهه کرامت در سطح استان اردبیل گفت:همایش بزرگ خانواده ها وجوانان ازجمله ازبرنامه های شاخص دهه کرامت بود که 17 تیرماه درمشگین شهر باحضور 300 نفرازشرکت کنندگان برگزارشد.

وی ادامه داد:ازجمله برنامه های اجرا شده به مناسبت این دهه آیین بزرگداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای ،غبارروبی از امام زاده صالح و فرهنگ سازی درزمینه ارج نهادن به اماکن مذهبی وبرگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی به مناسبت روزدختر درسطح استان اردبیل همراه با تجلیل از بانوان فعال درعرصه های مختلف بود.

معاون فرهنگی وامورجوانان اداره کل ورزش جوانان استان اردبیل  گفت:جنگ شبانه باحضور کودکان تحت پوشش از استان کرمان واستان اردبیل وهنرنمایی نوازندگان وهنرمندان اردبیلی از جمله برنامه های نشاط بخش دراین دهه بود.

 نگاهی ازبرنامه های درحال  اجرا دراین زمینه خبرداد وتصریح کرد: جهت بزرگداشت هرچه باشکوه تر دهه کرامت تمامی سازمان های مردم نهاد دراین راستا بسیج شده اند .

 وی ادامه داد:برگزاری مسابقه کتابخوانی باموضوع عفاف وحجاب ،گردش کتاب درمناطق کم برخوردار وفراخوان فیلم سه دقیقه ای باموضوع رونق تولید ازجمله برنامه های درحال اجرا است.