به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدجواد فدائی عصر شامگاه شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ضمن گرامیداشت هفته مالیات، افزود: تامین هزینه های اداره کشور از مسیر مالیات یکی از راه های موجود است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به همین روال انجام می شود.

وی با اشاره به این مطلب که فعالیت در حوزه های مالیاتی نیازمند صبر، حوصله و تدبیر است، خاطرنشان کرد: این موضوع که مردم باید هزینه های اداره کشور را پرداخت کنند یک واقعیت انکار ناپذیر به شمار می رود.