به گزارش خبرگزاری برنا؛ محسن عامریون، مدیرپایانه مرزی اینچه برون در گلستان گفت: ناوگان ایرانی بین المللی خروجی از پایانه مرزی اینچه برون به استناد مصوبه هیات محترم وزیران و بنابر تصمیمات متخذه استان  از پرداخت مابه التفاوت 200 لیتر سوخت همراه معاف شدند.

عامریون ادامه داد: این اقدام از تیرماه جاری در پایانه مرزی اینچه برون اجرایی شده است.

به گفته وی، پیش از این کامیون های ایرانی خروجی از پایانه اینچه برون بابت کل سوخت همراه مابه التفاوت پرداخت می کردند که در حال حاضر از پرداخت مابه التفاوت 200 لیتر برای مقصد ترکمنستان و 500 لیتر به کشور ثالث معاف می باشند.

عامریون ادامه داد: علی رغم کاهش آمار تردد سه ماهه ناوگان نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما روند منفی کاهش یافته و طی روزهای اخیر شاهد رشد تردد ناوگان بوده ایم.

وی همچنین افزود که تردد سه ماهه مسافرین و تجار چمدانی مرزی نسبت به مدت مشابه سال قبل قریب به 72 درصد رشد داشته است.