به گزارش برنا  آذربایجان غربی رضا نقی زاده  افزود:  تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته ۵۷۰ مورد بوده که  ۹۸ درصد حادثه دیدگان را مردان و  ۲ درصد را زنان تشکیل داده اند.

این مقام مسئول درخصوص حوادث ناشی از کار منجر به فوت اظهار داشت:  در سال۹۷ تعداد افراد فوت شده بر اثر حوادث ناشی از کار ۳۱ مورد بوده است.

نقی زاده افزود: آمار حوادث منجر به نقص عضو از ۳۱مورد به  ۱۸ مورد و حوادث منجر به قطع عضو از  ۴۳مورد به ۳۲ مورد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به افزایش ایمنی در بخش صنعت، تولید و ساختمان اعلام کرد: بخش صنعت و تولید با ۱۴۲ مورد حادثه بیشترین  تعداد حوادث  در سال ۹۷ را داشته که۱۲ مورد آن منجر به فوت شده است و در بخش ساختمان نیز ۳۰۷ مورد حادثه ثبت شده که ۸ مورد آن منجر به فوت شده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی  در بررسی آمار علل و حوادث ناشی از کار سال ۹۷ عنوان کرد: بیش از ۷۸ درصد علل بروز حوادث در اثر عدم نظارت، عدم آموزش و شرایط نا ایمن کارگاه بوده که قصور آن متوجه کارفرما و کمتر از ۲۲ درصد بدلیل رفتار نا ایمن کارگران و عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی است.

نقی زاده  فرسودگی  تجهیزات و ماشین آلات  در بسیاری از صنایع، شرایط نا ایمن  کارگاه ها و  عدم نظارت موثر را دلایل  شایع بروز حوادث  ناشی از کار  عنوان کرد و افزود: کار فرمایان برای  بهره مندی از  خسارات پرداختی  توسط شرکت های بیمه ای در حوادث ناشی از کار معمولا دفاع مؤثری از خود  نمی کنند و این امر موجب شده که علل بروز  حوادث بیشتر متوجه کارفرمایان شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی اجرای آیین نامه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران و الزام پیمانکاران به اخذ صلاحیت ایمنی ، اجرای مدل خود بازرسی و استقرار مسئول  ایمنی در کارگاه ها، کیفیت بخشی به  بازرسی های انجام شده  توسط بازرسان کار  و  ارائه آموزش های  ایمنی به کارگران و کارفرمایان و پیمانکاران در سطح استان را  از برنامه های موثر و محوری این اداره کل در کاهش حوادث ناشی از کار  عنوان کرد.