به گزارش خبرگزاری برنا؛ شواهد نشان می‌داد این مرد به دست دختر بزرگش به نام شیما ۵۰ ساله کشته شده است.

در حالی که پلیس به خانه مرد سالخورده رفته بود شیما خود به پلیس آگاهی رفت و تسلیم پلیس شد.

سه خواهر  کوچکتر شیما در جایگاه ویژه ایستادند و برای خواهر بزرگتر خود حکم قصاص خواستند.

شیما گفت: من وقتی به خانه آنها رسیدم پدرم به محض دیدن من شروع به فحاشی کرد .او می گفت من مقصر هستم که دفعه قبل که مادرم قهر کرده بود واسطه شدم و او را به خانه برگرداندم .

پدرم به صورتم سیلی زد و ناسزا گفت. من به طبقه سوم رفتم تا او شاید آرام تر شود . اما چند دقیقه بعد پدرم به طبقه سوم آمد و مرا هل داد. در آن لحظه کیفم روی زمین افتاد و همه وسایلی که برای آنها خریده بودند روی زمین ریخت .

برای خانه پدرم دو چاقو آشپزخانه هم خریده بودم. چاقو ها را از روی زمین برداشتم و به سوی پدرم برگشتم که همان موقع پدرم به سمتم حمله کرد و در آن میان چاقو به سینه و گردن او برخورد کرد.

من واقعا قصد کشتن پدرم را نداشتم.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و به شدت اشک می‌ریخت گفت: من شرمنده خانواده هستم. باور کنید نمی‌خواستم پدرم را بکشم و مرگ او یک اتفاق بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: