به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعید قائینی در جلسه ستاد اشتغال شهرستان شهربابک با اشاره به پایین بودن آمار ثبت اطلاعات استخدامی و اشتغالزایی در سامانه اشتغال شهرستان نسبت به استان کرمان گفت: پایین بودن آمار سامانه اشتغال شهرستان شهربابک در سال گذشته نشان از ضعف مدیریتی برخی از دستگاهها اجرایی دارد.

وی افزود: با وجود شرکت‌ها و معادن در شهرستان شهربابک، ظرفیت ها و نقاط مثبتی در سطح شهرستان فراهم شده است که می توان مشکل بیکاری را کاهش دهیم.

قائینی با اشاره به اینکه باید رویکرد و تفکر جوانان را برای اشتغال در مس تغییر داد و گفت: با وجود ظرفیت های موجود در شهرستان به دنبال تعریف یک چارچوب کارشناسی شده برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های اقماری و شرکت مس توسط جوانان توانمند در شهرستان هستیم.‌

فرماندار شهربابک تاکید کرد: دستگاهها باید با تکیه بر ظرفیت های خود برای ایجاد زمینه های اشتغال در شهرستان، تلاش خود را مضاعف کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: