به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ ولی زاده عصر یکشنبه در آیین تودیع ومعارفه مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه    باید به هردو شاخص جوانان و ورزش پرداخته شود ،اظهار کرد: از اینکه جامعه ورزش به جوانان اعتماد کرده  ویک جوان را به عنوان متولی امر ورزش استان معرفی کرده است تقدیر وتشکر می کنیم .

او با بیان اینکه امسال برابرمصوبه شورای اجتماعی کشوریا مصوبه 115به عنوان   سال نشاط اجتماعی معرفی شده است ،افزود:  بخش عمده ای از رسالت نشاط اجتماعی در جامعه بر عهده سازمان هایی است که متولی امر ورزش ،جوانان ،فرهنگ ومسائل اجتماعی به صورت خاص هستند و این موارد خاص سازمانهایی که جامعه هدفشان یک نیروی انسانی است.

 ولی زاده ادامه داد: به عنوان مثال سازمانهایی  مثل وزارت علوم ، وزارت ورزش وجوانان باید در سر لوحه برنامه های خود برنامه هایی را قرار دهند تا  جامعه را  از خمودگی وافسردگی وهمه موضوعاتی که جامعه را رنج می دهد خارج  کنند.

او با بیان اینکه  اتفاقاتی که در جامعه ما تحت عنوان آسیب های اجتماعی رخ می دهد اثرات بسیار نگران کننده ایی  را نمایان می کند ،یادآورشد: آمار ها ی منتشر شده وتحقیقات وپایش هایی که انجام می گیرد  خروجی ها امیدوار کننده ایی را نشان نمی دهد  به همین دلیل باید دست به دامن سازمانها وانجمن های  مردم نهاد هایی شویم تا کاری در جهت حل مشکلات  صورت بگیرد.

ولی زاده   خاطر نشان کرد:  وزارت ورزش وجوانان براساس مصوبه 115 وظایفی در جهت ایجاد  نشاط اجتماعی وجامعه هدف  جوان دارد  که در تعریف نشاط اجتماعی حتما باید در برنامه هایش این تفاوت را قائل شود .

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری لرستان  با بیان اینکه  یکی از اشکالات جامعه ما این است که برنامه هایش شادی آفرین نیست ،عنوان کرد:  مدیران شادی را در منظر خودشان تعریف می کنند .

او ادامه داد:  شادی یک نمود بیرونی داردو کسی که از لحاظ درونی از کاری رضایتمندی دارد اثرات این رضایتمندی  در چهره اش دیده می شود .

ولی زاده گفت: مدیران و برنامه ریزان کلان کشور در بحث نشاط اجتماعی به شکلی برنامه ریزی می کنند که   استنباط خودشان است در صورتیکه   برابر یافته های اجتماعی بین آنچه که متولیان وقانونگذاران شادی ونشاط می نامند با آنچه که مردم فهم می کنند تفاوت معنا داری وجود دارد .

 او با بیان اینکه  یک سازمان پویا وخلاق که می خواهد برمبنای جامعه هدف خودش کار کند باید خواسته های خودش را از جامعه بگیرد،گفت: مدیریت ورزش وجوانان هماگونه که در ورزش به صورت تک بعدی استعداد یابی نمی کند باید در حوزه جوانان  که یک حوزه بسیار مهم در وزارت ورزش وجوانان است به سایر استعداد های جوانان مثل استعدادهای  هنری  و موسیقی و... توجه کند.

 ولی زاده اضافه کرد: متاسفانه  توجه استعداد های دیگر جوانان در برخی سازمانهاکه تلفیقی هستند به حیطه فراموشی سپرده می شود  و سازمان  به یک بخش توجه کرده  و بخش های دیگر به فراموشی سپرده می شود.

 سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری لرستان  با  تاکید برلزوم نیازسنجی در نشاط اجتماعی برای  جوانان ،بیان کرد:  همچنان که در ورزش نیازسنجی می شود و پایگاه قهرمانی هرورزش در هراستان قرار می گیرد باید نیازهای  جوانان در امر شادی نیاز سنجی شود .

ولی زاده  با بیان اینکه نیازهای جوانان جامعه باید نیاز سنجی شود که چه برنامه هایی  برای جوانان شادی آور است ،گفت: سازمانهای متولی باید به سمت جشنواره های بومی ومحلی و احیای فرهنگ هایی بروند که بتوانند هم جامعه را حول محور خودشان جمع کنند وهم اینکه براساس رعایت اصول جامعه  بتوانندساعات مفرحی را برای  جوانان  فراهم کرده  و مزاحمت های بیرونی را رفع کنند .

 اوخروجی این  اقدامات را  موضوعی  به نام سرمایه اجتماعی عنوان کرد و یادآورشد:  بحث سرمایه اجتماعی یک  مسئله اساسی درجهان است جامعه ایی پویااست که  بتواند سرمایه اجتماعی را برمبنای دو آیتم اعتماد و  رضایت جذب  کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: