به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سرهنگ "احمدیان "گفت : ماموران پلیس اداره نظارت براماکن عمومی استان طرح کنترلی ونظارتی برواحدهای صنفی عناوین واصطلاحات بیگانه ماده 28آئین نامه درمرکزاستان را به مدت یک روز اجرا کردند .

او اقدامات طرح را به شرح زیر اعلام کرد .

1- بازدید از واحدهای صنفی :88 فقره

2- تذکرات صادره به واحدهای متخلف :68 فقره

3- تعهدات اخذ شده به علت عدم رعایت ضوابط:33 فقره

4- اخطارپلمب به واحدهای متخلف :22فقره

5-پلمب واحدهای متخلف:12واحد

6-کشفیات:جمع آوری 11عددتابلوبا عناوین واصطلاحات بیگانه ماده 28آئین نامه .

رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان در ادامه از پلمب یک واحد معاینه و3واحددندانپزشکی در خرم آباد به علت نداشتن مجوزهای لازم و فعالیت غیرقانونی توسط ماموران پلیس اداره نظارت براماکن عمومی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمانی خبر داد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: