به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، ارسلان شکری در مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی و ایمن سازی سه راهی قره‌ضیاالدین گفت: این پروژه در راستای ایمن سازی و حذف نقاط پر حادثه انجام خواهد گرفت و امید است با اجرای آن شاهد افزایش ایمنی ترددهای جاده ای و کاهش تصادفات و از سوی دیگر ساماندهی و زیباسازی در این نقطه از محورهای ارتباطی شمال استان باشیم.

شکری گفت : تعریض و بهسازی سه راهی قره ضیاالدین به منظور روان‌سازی ترافیک، ارتقا کیفی خدمات جاده‌ای و به تبع آن افزایش ظرفیت ترافیک انجام خواهد گرفت.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به مدت قرارداد پروژه ساماندهی و ایمن سازی سه راهی قره ضیاالدین افزود: مدت زمان اجرای این پروژه ۱۲ ماه درنظر گرفته شده و برآورد ریالی اولیه آن ۲۸ میلیارد ریال است.

 وی از جمله مشخصات هندسی طرح به تعریض دو دستگاه آبرو، یک دهانه ۲ متری به میزان ۱۲ متر از طرفین، احداث یک دستگاه پل با دهانه ۸ متری بر روی مسیل ایلانلو ، ساماندهی تقاطع سه راهی با احداث میدان به همراه جزیره های ترافیکی و رفوژ میانی وسط جاده بطول ۴۰۰ متر اشاره کرد و گفت : نصب علایم ایمنی جهت آگاه سازی استفاده کنندگان در ورودی و خروجی محل تقاطع ، نصب روشنایی مسیر در رفوژ میانی به فواصل ۲۵ متر و به ارتفاع ۱۰ متر ، نصب روشنایی وسط و اطراف میدان و زیباسازی آن و اجرای رفوژ میانی جهت جدا سازی مسیرهای رفت و برگشت از اقدامات لازم برای ایمن سازی و کاهش تصادفات در این نقطه خواهد بود.

خبرنگار: احد رحیمی مقدم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: