به گزارش برنا آذربایجان غربی ، علی مصطفوی در این مراسم که در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ارومیه برگزار شد، به 22 مرداد ماه نامگذاری روز تشکل ها و سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: در آذربایجان غربی 600 سمن در بخش های مختلف تاسیس و فعالیت می کنند.

وی به سرمایه های اجتماعی در جامعه اشاره نمود و افزود: سرمایه های اجتماعی میراث فرهنگی یک جامعه و مورد تایید اکثریت و از ارزشهای یک جامعه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی 3 مولفه دارد، اظهار داشت: اعتماد اجتماعی، وفاق اجتماعی و مشارکت اجتماعی سه مولفه سرمایه های اجتماعی به شمار می رود که حضور مردم در انتخابات نمونه ای از نمونه های مشارکت سیاسی است .

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تقویت روحیه همدلی و همبستگی ، بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل جامعه، امید به زندگی ، احساس مسئولیت، نشاط اجتماعی را از اثرات و ثمره های مشارکت های اجتماعی و وجود سازمانهای مردم نهاد در جامعه عنوان نمود.

مصطفوی به سیاستهای دولت در خصوص سازمانهای مردم نهاد اشاره نمود و گفت : توسعه و گسترش سازمانهای مردم نهاد در بخش های مختلف و سرمایه های اجتماعی از جمله برنامه های مهم دولت به شمار می رود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: