به گزارش  خبرگزاری برناازلرستان؛نیکبخت امروز در همایش افتتاح دفتر بیماری صرع در استان، اظهارکرد: صرع یک اختلال عصبی بوده و ضمن شناسایی این ابیماران باید آنها را به افراد کمک دهنده معرفی کنیم.

او با بیان اینکه  لرستان افراد متمول زیادی دارد که آمادگی کمک به بیماران خاص را دارند،افزود: این افراد باید شناسایی شوند و در این راه نقش انجمن صرع و مجمع خیرین سلامت بسیار مهم است.

 نیکبخت با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به تأمین هزینه های درمان جامعه نیست، تصریح کرد: انجمن های حمایتی و مالی باید در این مسیر دولت و مردم را حمایت کنند.

او گفت:  با این وجود دست اندرکاران نظام سلامت باید نیازمندی های درمانی مردم را برای خیرین و انجمن ها تبیین و تدوین کنند.

نیکبخت بیان  کرد: امروزه نظام سلامت به سمت اجتماعی شدن حرکت کرده است و این موضوع یک نقش محوری است.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: