به گزارش خبرگزاری برنا: علی برزمینی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد:  اعتبار اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 1000 درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه در خصوص ساماندهی کودکان کار در استان گلستان اظهار کرد: یک دسته از کودکان کار و خیابانی عملا متکدی هستند و با توجه به اینکه خانواده ها در شرایط مالی خوبی نیستند، این کودکان مجبور به تکدی گری در سطح خیابان میشوند.

وی اضافه کرد: ما در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زمینه ی کار را برای این کودکان در یک محیط خاص فراهم کردیم اما خانواده این کودکان با بیان اینکه فرزندشان خارج از این محیط درآمد بالاتری دارد، مانع حرفه آموزی و کار کودکان در این محیط شدند.

برزمینی ادامه داد: متاسفانه خانواده های این کودکان به آینده آنان بی توجه هستند و با توجه به شرایط اقتصادی موجود صرفا کسب درآمد از همه پارامتر ها برای آنان مهم تر می باشد که این موضوع تلاش و همت مسئولین را در طراحی افق های دراز مدت برای این کودکان و خانواده هایشان میطلبد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: با توجه به مبلغ بسیار اندک کمک های نهاد های حمایتی، نبود ابزار و عدم تامین شرایط مناسب برای جمع آوری، نگه داری و حرفه آموزی این کودکان، متاسفانه همچنان به این آسیب اجتماعی مبتلا هستیم.

برزمینی در ادامه به طرح تقسیم کار ملی و عدم رضایت از روند اجرای این طرح در استان گلستان اشاره کرد و گفت: در طرح تقسیم کار ملی برای تمامی دستگاه ها شرح وظیفه تعریف شده است اما متاسفانه در اجرای این طرح دستگاه ها در رابطه با طرح ایده های نو و جدید حساسیت به خرج نمیدهند و کماکان با شرح وظایف ذاتی خود عمل می کنند و در راستای اجرای وظایف تعریف شده در این طرح رغبت چندانی ندارند.

برزمینی در پاسخ به خبرنگار برنا در خصوص استفاده از نخبه های فرهنگی و طرح ایده های جدید در پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: تمام تلاش ما استفاده از نخبه های فرهنگی است اما این نخبه ها بایستی در غالب تشکل ها، ایده های خود را ارائه دهند.

وی ضمن اشاره به لزوم استفاده از شیوه های جدید با حفظ محتوا در مباحث فرهنگی و اجتماعی ، اضافه کرد: به طور کلی استفاده از نخبگان فرهنگی و خارج شدن از چارچوب های معمول در حوزه اجتماعی و فرهنگی نهادینه نشده است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز فعالیت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان بر مناطق حاشیه نشین است، اظهار کرد: از آنجاییکه مناطق حاشیه  شهرها کانون آسیب های اجتماعی می باشد بیش از 50 درصد از بودجه اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان در مناطق حاشیه نشین هزینه میشود.

برزمینی در پایان با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیل گری جهت برنامه ریزی برای مناطق حاشیه شهر برای نخستین بار در گلستان، اضافه کرد: برای این دفاتر اعتباری حدود یک میلیارد تومان اختصاص یافته است و ما سعی میکنیم توجه تمام دستگاه ها را به این مناطق جلب کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: