به گزارش برنا،رویا نوروزی دبیر سمن نسیم امید ورزش و جوانان اردبیل  در یادداشتی به مناسبت روز تشکلها نوشت:ازاولین های همین گروه های خود جوش صلیب سرخ جهانی است.

آنچه که درباره تاریخچه تشکل نوشته اند این است که دربدو برای انجام امور داوطلبانه و بشردوستانه تشکیل می شد.

با پیشرفت علم و فرهنگ در بین مردم وگسترش آگاهی واطلاعات جوانان ازتاثیرات گام های مدنی وفرهنگی بر اجتماع،  به تمامی حوزه های مردمی گسترش یافت.

همین مجموعه ها با گذرزمان وساماندهی فعالیت هایشان جایگاه رسمی خود را  در قالب غیر دولتی زیر نظر دستگاه های دولتی پیدا کردند و نام تخصصی سازمان  مردم نهاد و یا به اختصار <<ان جی او>> به همین گروه ها تعلق گرفت.

آنچه که ازماهیت سمن ها میتواند برجامعه ومردم تاثیرگذار باشد این است که کالبد اصلی انها ازمردم تشکیل یافته وعلوم مدنی واجتماعی همین را امتیاز مهمی  تلقی میکند.

ویژگی بارز سازمان های مردم نهاد  مردمی بودن است که با فعالیت زیرنظر دستگاه دولتی معتبرمیشوند.

امروزه سازمانهای مردم نهاد در تمامی عرصه ها حضور فعال دارند که همین نشان دهنده رشد این شاخه اجتماعی در جامعه است و زمانی این درخت ریشه انداخته و سایه ان مردم را مغتنم میکند که اعضای سازمان های مردم نهاد با میل وعلاقه قلبی پا به عرصه  گذاشته وبرای توانمند شدن اقدامات کارساز تدارک ببینند.

از رسالت های سمن  ها جذب حداکثری اعضای جامعه و تلاش درجهت بهره مند ساختن مردم در راستای اهداف ثبت شده در اساسنامه فعالیتشان میباشد

انچه کمرنگ به نظرمیرسد همین جلب مشارکت های اجتماعی است .از امتیازات سازمان های مردمی که میتواند تک تک فعالین اجتماعی ومدنی را جذب کند فعالیت های خالصانه بدون تشریفات اداری بدون پرستیژهای حاکم بین برخی مدیران است اما گویی  چتر بروکراسی سایه اش فراگیر میشود وقتی افتاب روحیه داوطلبی رو به غروب میرود!

اعضای سازمان های مردم نهاد نخبه های اجتماعی این مرزوبوم هستند که اگرفعالیت های قبیله ای کنار گذاشته شود به خانواده ای عظیم تبدیل شوند که برای تحولی مدنی با پایه هایی ازجنس نیروی فکری جوانان، اکتفا میکند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: