به گزارش برنا،نوروزی ضمن اشاره به اولویت بندی خانواده های کم برخوردار افزود؛همراه با پخش گوشت قرمز برای ۳۰ خانواده نیازمند سبد غذایی  داده شد.

وی تصریح  کرد،پخش گوشت قربانی فرصتی مناسب برای بررسی وضعیت مجدد خانواده ها بود که اقدامات لازم دراین راستا صورت خواهد گرفت

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: