به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، محمدابراهیم الهی تبار در این دیدار با تحسین کار و تلاش انجمن سینماگران جوان در برگزاری جشنواره شبدیز بر میزبانی مجدد کرمانشاه در جشنواره امسال تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کار فرهنگی با توجه کمبود امکانات و وجود موانع سخت است افزود: خود فعالان انجمن سینماگران جوان باید فعالیت بیشتری داشته و ارتباط و پیوند  با امکانات شهر و دستگاهها داشته باشند.

الهی تبار همچنین گفت:کرمانشاه اگر چه در یکسری شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارد اما ظرفیتی در خود دارد که اگر اندازه ای کار فرهنگی روی آن انجام میگیرد بسیار سریع پاسخ خواهد داد.

وی با اشاره به برپایی جشنواره پویا نمایی در استان کرمانشاه گفت: ما در این جشنواره ه به دنبال تغییر نگرش ها به استان بودیم.این جشنواره برای چند روز کرمانشاه و شهرستانهای استان را روی آنتن چند شبکه سراسری برد و موجب شناخت بیشتر از ظرفیت های استان شد.

الهی تبار ادامه داد: جشنواره ها اگر به هنرمندان سپرده شود کار زیباتر دنبال میشود چرا که دغدغه مندانه و با اعتقاد اقدام می کنند و هزینه های برگزاری هم پایین میاید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی کرمانشاه با تاکید بر اینکه تغییر رفتار، کار فرهنگی میخواهد افزود: هدف انجمن سینماگران جوان کار فرهنگی است که البته همراهی و پشتیبانی دستگاهها را می طلبد.

گفتنی است در ادامه این دیدار الهی تبار  را نسبت برای تجهیز انجمن سینماگران جوان به امکانات مورد نیاز و همچنین استفاده از سالن های نمایش در کتابخانه ها صادر کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: