به گزارش برنا آذربایجان غربی، علی مصطفوی در دومین جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی استان در ارزروم ترکیه گفت: هفته فرهنگی استان در ارزروم در راستای توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه، گسترش همکاری های متقابل و تقویت تعاملات فرهنگی فیمابین برگزار می شود

وی گفت: این هفته فرصت خوبی خواهد بود تا ظرفیت های فرهنگی ، هنری و گردشگری استان آذربایجان غربی به مردم ارزروم معرفی شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: