به گزارش خبرگزاری برنا؛  اظهار کرد: با افزایش تعداد مشترکین  آق قلا  و به منظور  تقویت فشار گاز شهرستان نصب سومین ایستگاه  تقلیل فشار گاز در برنامه این شرکت قرار گرفت که طی هماهنگی های انجام شده این ایستگاه تهیه و نصب و راه اندازی شد.

رحیمی افزود: در شهرستان آق قلا دو ایستگاه تقلیل فشار TBS  وجود داشت بنابراین نصب این ایستگاه بنحو مطلوبی پاسخگوی حجم مصرفی و نیاز گاز مشترکین شهرستان خواهد بود و  نگرانی  از بابت افت فشار گاز در فصل زمستان  را  مرتفع خواهد نمود.

مدیرعامل گازگلستان تصریح کرد: همزمان با نصب ایستگاه جدید TBS ، ظرفیت ایستگاه  CGS  شهرستان  آق قلا را نیز از  30   به  50  هزار افزایش دادیم تا جوابگوی حجم مصرف گاز  مردم شریف شهر آق قلا و  روستاها و صنایع  مجاور باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: