کارمندان در کلمبیا با ۴۸ ساعت کاری بیشتر از دیگر کشور‌ها در محل کار هستند و ایران در رتبه چهارم قرار دارد.

بیشترین ساعت کاری در دنیا

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: