به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی بیرجند گفت: مأموران پس از چند روز کار اطلاعاتی و پلیسی ، شرور متواری را که قصد خروج از استان داشت شناسایی و  در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ شاهوردی افزود: متهم که دارای سابقه سرقت و سرباز فراری است، پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.