به گزارش خبرگزاری برنا؛ اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در شورای راهبردی مدیریت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش آگاهی عمومی از وظایف دستگاه‌های اجرایی دراین استان ضروری است، اظهار داشت: افزایش آگاهی های عمومی موجب افزایش رضایت ارباب رجوع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم می شود.

وی بیان کرد: بسیاری از نارضایتی های ارباب رجوع به علت نداشتن آگاهی از وظایف دستگاه های اجرایی محقق می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میزان خدمات وظایف به ارباب رجوع باید ارزیابی و بررسی شود.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی افزایش خدمات با کیفیت با بالا به ارباب رجوع را در دستور کار قرار دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رضایت ارباب رجوع اساس ارزیابی دستگاه های اجرایی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: