به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرپرست نظارت خط انتقال اصلی پروژه انتقال آب بن - بروجن در حاشیه بازدید وزیر نیرو از این پروژه گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۱ آغاز شده و طبق موافقت نامه پایان طرح سال ۹۹ است.

امین بسیج بیان کرد: خط انتقال اصلی پروژه حدود ۱۱۶ کیلومتر و خطوط فرعی حدود ۱۱۳ کیلومتر است.

وی بیان کرد: این پروژه دارای پنج ابنیه شامل آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره یک، ایستگاه پمپاژ شماره دو، تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ شماره سه و مخزن تنظیم برای بالانس کردن خط انتقال است.

وی بیان کرد: دبی طرح یک هزار و ۷۳۵ لیتر در ثانیه و میزان تخصیص آب ۴۱ میلیون مترمکعب از رودخانه زاینده رود در سال است.

وی ادامه داد: فاصله آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره یک تا ایستگاه پمپاژ شماره دو، دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر بوده که یکصد و ۸۰متر از آن و همچنین مجموعه آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره یک به دلیل واقع درمحدوده استان پایین دست و عدم واگذاری زمین جهت اجرای طرح کار نشده است.

وی تاکید کرد: فاصله ایستگاه پمپاژ شماره دو تا تصفیه خانه ۱۳کیلومتر بوده که به اتمام رسیده و فاصله تصفیه خانه تا بروجن حدود ۹۹الی ۱۰۰کیلومتر است که از این میزان حدود ۸۳کیلومتر لوله گذاری شده است.

وی تاکید کرد: در مجموع تاکنون ۲۱۴میلیارد تومان برای پروژه خط انتقال آب بن بروجن هزینه شده و برای اتمام نیز ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه ۱۳ شهر و ۱۱ روستا استان با جمعیت ۴۵۶ هزار نفر آبرسانی میشوند، ادامه داد: یان چشمه، شهرک شیدا، حیدری، پهنا، آزادگان، شیخ شبان، هرچگان، پیربلوط، هفشجان، بهرام آباد، سفید دشت، فرادنبه، بروجن برخی از این شهرها و روستاها هستند.

پروژه خط انتقال آب بن - بروجن از مسیر سه دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان شامل دشت های شهرکرد، سفید دشت و بروجن فرادنبه می گذرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: