به گزارش خبرگزاری برنا؛عادله کشمیری افزود: از مجموع ۱۳۴ عنوان کتاب منتشره به شمارگان ۹۸۴۰۰ جلد در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۰ عنوان کتاب به شمارگان ۸۸۰۰ جلد ویژه کودکان و نوجوانان، ۲۰ عنوان کتاب با محوریت موضوعات دینی به شمارگان ۱۲۵۰۰ جلد و بقیه در حوزه های عمومی در استان گلستان وارد بازار نشر شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد کتاب منتشره، ۱۲۷ عنوان به شمارگان ۹۶۴۵۰ جلد تالیفی و ۷ عنوان کتاب به شمارگان ۱۹۵۰ جلد ترجمه است.

کشمیری افزود: تعداد کتاب های چاپ اول ۱۲۷ عنوان به شمارگان ۸۹۴۰۰ جلد و تعداد کتاب های چاپ مجدد ۷ عنوان به شمارگان ۹۰۰۰ جلد است.

این مدیر استانی با اشاره به اینکه از نظر تعداد عناوین منتشره در مدت مشابه سال گذشته ۷۰ عنوان کمتر به چاپ زسیده، گفت: علی رغم کاهش تعداد عناوین منتشره از نظر شمارگان ۲۶۰۰۰ جلد از مدت مشابه سال قبل افزایش چاپ داشته ایم.

کشمیری در خاتمه به مسئله گرانی کاغذ و هزینه های چاپ اشاره کرد و افزود: با عنایت به وضعیت موجود حوزه نشر در کشور و میانگین کشوری، در استان گلستان وضعیت نسبتا مطلوبی را شاهدیم هر چند که با وضعیت ایده آل فاصله داریم.