به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ ابراهیمی در اولین نمایشگاه تخصصی عرضه کود های غیر تکلیفی به خبرنگاران ،اظهار کرد:تغذیه گیاهی در تولید کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی نقش بسیار مهم و ارزشمندی دارد و در این راستا تولید کودهای ماکرو و میکرو با فرمولهای جدید می تواند تکمیل کننده این پروسه باشد.

او افزود: به همین دلیل اولین نمایشگاه تخصصی عرضه کودهای غیر تکلیفی با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  لرستان ادامه داد: در این نمایشگاه شرکت های مختلفی از سراسر کشور به استان آمده و تولیدات متنوع خود را که حداقل ۳۷ رقم کود ماکرو و میکرو می‌باشند در معرض دید کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان لرستان قرار داده‌اند.

ابراهیمی خاطر نشان کرد : انتظار این است که  کشاورزان و کارگزاران توزیع کود ، باغداران و کشاورزان پیشرو از این کودها استفاده نمایند که قطعاً در افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی آنها نقش بسیار ارزشمندی خواهد داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: