به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، محسن علی‌حسینی با اشاره به کاهش ورودچغندرقند به کارخانه‌های قند و شکراظهار کرد: سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی چغندرقند، باعث شد که کشاورزان در سال زراعی گذشته به جای کشت این محصول اقدام به کشت گوجه و سایرصیفی جات کنند تادر سال جاری با کمبودچغندرقند و تولیدبیش‌ از اندازه گوجه‌فرنگی روبه‌رو باشیم.

وی افزود: در سال جاری تولیدچغندرقند در کرمانشاه نصف شد، به طوری که تولید این محصول از650هزارتن به350هزارتن کاهش‌ یافته است.

مدیرعامل کارخانه قند بیستون ادامه داد: سیل اخیر نیز بخشی از تولیدچغندرقند را از بین برداما به حدی نبود که باعث ازبین رفتن نیمی از محصول کشاورزان در سال زراعی گذشته شود.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید شکر در کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، اقدام به واردات یک میلیون تن شکر کرده درحالی‌که کل نیاز کشور به شکر، یک میلیون و 800هزارتن تا2میلیون تن است.

تعدیل نیروهای کار کارخانه های قند و شکر

علی حسینی اظهار داشت:میزان تولید در کارخانه ما نیز به یکسوم کاهش‌یافته و از30هزارتن به10هزارتن رسیده و ناچار شده‌ایم90نفر از300نفر کارکنان خود را تعدیل کنیم که این امر مشکلات بعدی را ایجاد کرده است.

وی گفت:گوجه‌فرنگی که در سال گذشته به‌جای چغندرقندتولیدشده بود امسال روی دست کشاورزان باقی‌مانده است و کارخانه رب نیزنمی‌توانندتمام محصول تولیدشده را خریداری کنند.

نصف یارانه واردات شکر برای خودکفایی کافی است

مدیرعامل کارخانه قند بیستون ادامه داد:اگرنصف یارانه‌واردات شکر با ارز4200تومان به تولید این محصول اختصاص می‌یافت برای کنترل قیمت نیازی به واردات بیش ازیک میلیون تن شکرنداشته‌ایم.

علی حسینی گفت: در حال حاضر دولت به خاطر یارانه شکر به کارخانه بدهکار است به‌طوری‌که کارخانه قند بیستون12میلیاردتومان از سال96طلب کار است؛دولت درحالی‌می‌گویدامکان پرداخت مطالبات کارخانه‌هارا ندارد که به راحتی ی اقدام به واردات نقدی شکر از هندمی‌کند.

وی اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که کارخانه های قند و شکربرای دریافت طلب خوددر سیستم بانکی، بدهی ایجاد کنند تا با بدهی دولت به آنها تهاتر شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: