دکتر امید قادری رییس هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در کرمانشاه، اظهار کرد: این هیات با هدف پشتیبانی ورزش قهرمانی تشکیل شده است که این پشتیبانی در دو راستای مهم قراردارد، یکی اینکه ورزشکار وقتی آسیب می بیند بتوانیم از او حمایت های مالی و تخصصی داشته باشیم و به واسطه کارت های بیمه ورزشی این کار را انجام می دهیم که خداراشکر تا کنون ما نزدیک به 90 هزار کارت بیمه ورزشی و ساماندهی ورزشکار را در استان داشته ایم که رشد بسیار خوبی است.

قادری افزود: در همین راستا ما افزایش خدمات را هم به ورزشکاران اعم از ویزیت روانشناسی، ارتوپدی، عمومی و همراه با خدمات تخصصی فیزیوتراپی و ... را برای ورزشکاران داریم که در استان کم نظیر است.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های خوبی که داریم این است که ساختمان آکادمی پزشکی ورزشی را تکمیل کنیم که در حال حاضر 80% پیشرفت فیزی داشته و امیدوارم بتوانیم آن را در کمترین زمان به بهره برداری برسانیم.

قادری گفت: دوره های مختلف آموزشی را برگزار کردیم که یکی از دوره های آن ماساژ پزشکی بود که می تواند در اشتغال هم تاثیرگذاراست برگزار کردیم که این افراد می توانند با توجه به درآمد خوبی که ماساژ دارد اشتغال خوبی را داشته باشد.

رییس هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه گفت: درخصوص اعزام تیم های تخصصی به مسابقات ورزشی و افزایش قرارداد با پزشک ها و پزشک یار ها اقدام قابل توجهی را انجام دادیم افزایش آنها بود که بتوانند در راستای خدمات رسانی به هیات ها کمک کنند.