به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، عباس رضایی در حاشیه دیدارهای هفتگی خود با صاحبان صنایع اصفهان با بیان این که حل قسمتی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران استان در حیطه اختیارات استاندار است و در استان حل می شود،اظهار داشت: برخی از این مسائل در این جلسات با تلفن و برخی در ستاد تسهیل یا شورای اقتصاد مقاومتی استان و ظرفیت هایی که نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات در نظر گرفته استٰ، پیگیری می شود.

وی افزود: رفع نیاز تولیدکنندگان متناسب با اولویت های استان دنبال می شود وباید براساس اولویت بندی و مصالح استان حرکت کنیم. به عنوان مثال در این شرایط که قیر مورد نیاز استان استٰ، بسته بندی و صادرات این محصول به مصلحت استان نیست .

استاندار اصفهان با بیان اینکه متاسفانه برخی ایده ها پیش از این منجر به فرار سرمایه  از اصفهان شده بود، ادامه داد: در این خصوص با برگزاری جلسات هفتگی و دیدار و گفت و گو با صاحبان تولید و صنعت اصفهان و بهره گیری از برخی مدیران با انگیزه در حوزه های مختلف به دنبال جذب سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات تولید هستیم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در همین راستا جلساتی هفتگی با تولید کنندگان برگزار و در برخی روزهای هفته با سرکشی به واحدهای تولیدی استان از نزدیک و چهره به چهره به بررسی مشکلات و موانع تولید می پردازیم.

رضایی در پایان گفت: رفع برخی دیگر از مشکلات در حیطه اختیارات استان نیست و لذا با جمع بندی این موضوعات به تهران ارسال می شود و از این طریق دنبال می شود و در مجموع این جلسات رضایت نسبی به دنبال داشته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: