به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین از ۱۹ مهرماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار می شودو فرزاد یزدانی از مربیان شایسته شهرستان الیگودرز  به عنوان مربی بدنساز به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر دعوت به عمل آمده است .

تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی  آسیا ، اقیانوسیه۲۰۱۹ پنجمین مرحله اردوی خود را برگزار می نماید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: