به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزی  در نشست شورای عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان،اظهار کرد:تشکیل چنین شوراهایی یک گام در جهت استفاده از خرد جمعی برای پیشبرد امور و رفع نقص ها و مشکلات است.

او افزود: ما از هرگونه انتقاد سازنده استقبال می کنیم و هیچ گاه هم ادعا نکرده ایم که همه تصمیماتمان، صددرصد، درست هستند.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: خوشبختانه سیاستهای وزارت علوم براساس ارتقای کیفیت آموزش است و در این راستا، اقدامات خوبی در سطح دانشگاهها از جمله دانشگاه لرستان صورت گرفته است.

 عزیزی خاطر نشان کرد: رویکرد کاری این است که دانشگاهها به سمت دانشگاه جامعه محور حرکت کنند که نوعی دانشگاه برون نگر است؛ در دانشگاه جامعه محور، آموزش و پژوهش در جهت رفع مشکلات و چالشهای جامعه است.

او با بیان اینکه از تحقیقات و پژوهشهای کاربردی، بیش از پیش، باید حمایت کرد، ادامه داد: خوشبختانه در دانشگاه لرستان نیز اقدامات خوبی از جمله خرید تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت از تحقیقات و پژوهشهای کاربردی صورت گرفته است که باید تداوم یابد و تقویت شود.

رئیس دانشگاه لرستان  گفت: در سال 93 تعداد  اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان 252 نفر بود در حالی که الان به تعداد 320 نفر افزایش یافته است و به زودی به تعداد 330 نفر خواهد رسید».

او بیان کرد: دوره های مهارت آفرینی را باید تقویت کنیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی صورت گرفته است.

عزیزی گفت: مهارت آفرینی باید در تناسب با بازار کار باشد تا دانشجو بعد از دانش آموختگی بتواند برای خودش، اشتعالزایی و کارآفرینی کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: