به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ امانی پور در جمع خبرنگاران با اشاره به  آمار ازدواج و طلاق در لرستان ،اظهار کرد: در شش ماهه اول سال 98 تعداد 8959 مورد ازدواج به ثبت رسیده است .

او افزود: در هر شبانه روز 48 ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل نیز  52 ازدواج بوده است .

امانی پور گفت: میانگین سن ازدواج  های ثبت شده بار اول برای مردان 27.6سال و برای زنان22.8سال بوده است.

 مدیرکل ثبت احوال لرستان در خصوص میزان طلاق ها در استان نیز یادآورشد:   در این مدت تعداد 1851 مورد طلاق به ثبت رسیده است ودر هر شبانه روز به طور متوسط تعداد 10واقعه  طلاق به ثبت رسیده است.       .                         

او با اشاره به سن طلاق در استان نیز تصریح کرد: میانگین سن طلاق در استان برای مردان35.4 سال و برای زنان30.7سال بوده است که تعداد 194 مورد یعنی10.5درصد  از طلاقها کمتر از یکسال بوده اند.                                                                                               .

 امانی پور به ذکر آمار فراوانی نام در استان  عنوان کرد:  در شش ماهه اول سال 98 فراوانی 5 نام پسران در استان به ترتیب حسین(366 مورد)، امیرعلی (288 مورد)،محمد (229 مورد)،آراد (212 مورد) و امیرحسین(205 مورد) بوده است و بیشترین فراوانی پنج نام دختران  نیز به ترتیب فاطمه(280 مورد)، آوا (196 مورد)، هانا (160 مورد)، نیکا(147 مورد) و زهرا(132 مورد) بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: