صبح امروز نشست صمیمی اعظم کریمی، «مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان »با مراکز تخصصی ازدواج و خانواده و سازمان های مردم نهاد در حوزه ازدواج و خانواده در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پایا برگزار شد.

لینک کوتاه خبر