به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعدالله زارعی گفت: اربعین، یک پدیده بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری که در آن بیش از سی میلیون نفر حضور دارند، جمعیتی که از کشورهای مختلف به‌ویژه از ایران تشکیل شده که این اقدام جدید و بی‌سابقه جمعیتی است.

وی افزود: از نگاه دیگری، جمعیت شرکت‌کننده در اربعین تشکیل شده از 12 هزار موکب است که این موکبها بدون هیچ اختلافی کنار هم قرار می‌گیرند در حالی که از کشورهای مختلف هستند و این موکبها به‌صورت زنجیره‌ای هماهنگ مدیریت راهپیمایان را به‌عهده دارند، لذا امروز عراق در منطقه پرچمدار نهضت خوداتکایی در منطقه غرب آسیاست.

تحلیلگر مسائل غرب آسیا ادامه داد: موکب‌های متعدد مدیریت راهپیمایی اربعین از کشورهای مسلمان شیعی و حتی غیرشیعی دیده می‌شود که از سوی نهادهای مردمی اداره می‌شوند که بعد سیاسی بزرگ پیدا می‌کنند.

زارعی گفت: اهمیت پیاده‌روی اربعین در این است که با وجود حضور غیرمستقیم دولت‌ها، مردم در صدر کارند و مبنای کار بر پایه محبت بین آنهاست و در حرکتی دینی مردم از کشورهای مختلف بدون هیچ مشکلی حرکت می‌کنند و یک عبادت دینی جمعی را به جهان نشان می‌دهند، حرکتی که بر مبنای مادیات نیست و معنویت در آن نقش بارزی دارد، لذا بزرگترین حرکت مذهبی که طی این سالها برگزار می‌شود، مراسم راهپیمایی اربعین است.

وی افزود: راهپیمایی اربعین حرکت مذهبی است که در آن مردم مرزهای کشورها را کنار می‌زنند و کنار هم یک هویت جدید را در جهان رقم می‌زنند که به‌دلیل میزان جمعیت، روابط معنوی مردم و تأثیر این حرکت قابل نادیده گرفتن از سوی جهان نیست و به‌دلیل تأثیرش ــ چه بخواهیم و چه نخواهیم ــ ماهیت سیاسی پیدا می‌کند که به آن برچسب ویژه زده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: