به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، عباس رضایی اظهار داشت: ۷۵ درصد کشفیات تریاک و ۳۰ در کشفیات هروئین در ایران صورت می گیرد که آمار نگران کننده ای است.

وی ادامه داد:قاچاق مواد مخدر، سالانه ۲۰۰هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زده و آسیب های اجتماعی متعددی نیز برای مردم ایجاد کرده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برای پیدا کردن راهکارهای اساسی در خصوص قاچاق مواد مخدر نیاز به اتاق فکر داریم، گفت: معتقدم برنامه ریزی و استراتژی خاصی برای مبارزه با مواد مخدر باید اجرا شود زیرا قاچاقچیان هوش سیاه دارند و از آن برای تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر بهره می گیرند.

وی اضافه کرد: ایران بهترین مسیر را برای ترانزیت و قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی را دارد که سود سرشار این کار باعث شده تا قاچاقچیان به این امر علاقه زیادی داشته باشند.

رضایی تاکید کرد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیابه رقمی بالغ بر۱۵۰۰میلیارد دلار می رسد که این موضوع پول شویی های گسترده را نیز به دنبال خود دارد.

وی افزود: خوشبختانه در اصفهان کشف و دستگیری سودگران مواد مخدر در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است اما لازم است در مبارزه با موادمخدر، هوشیاری کامل خود را همواره حفظ کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد: دقت عمل در امور و به کار گیری روش های نوین بانکداری برای جلوگیری از پولشویی به روز رسانی قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر با توجه به تجارب دیگر کشورها در این خصوص، باید مورد توجه قرار گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: