به گزارش خبرگزاری برنا؛ امین عموزاد گفت: با حضور به موقع اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب گرگان و آق قلا از فعالیت 30 فقره حفاری غیر مجاز جلوگیری به عمل آمد.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان های گرگان و آق قلا افزود: با عنایت به اینکه در محدوده شهرستان های گرگان و آق قلا دو سفره کم عمق وعمیق وجود دارد، برخی کشاورزان بدون رعایت قوانین توزیع عادلانه آب اقدام به حفر چاه های غیر مجاز کم عمق با روش دستی و نیمه عمیق با استفاده از دستگاه های غیر مجاز تراکتوری می نمایند که بر اساس وظایف این امور و همچینن درخواست مالکین چاه های مجاور از فعالیت حفاران و مقنی های غیر مجاز جلوگیری می گردد.

گفتنی است ادوات حفاری غیر مجاز شامل دستگاه تراکتوری، کف کش وادوات حفاری دستی جمع آوری و به پارکینگ آب منطقه ای منتقل گردیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: