به گزارش برنا، انجمن بانوان سرزمین کهن با همکاری معاونت فرهنگی وامور جوانان ورزش و جوانان ،معاونت اجتماعی استانداری و فرمانداری نمین ، نمایش میدانی "گلین بالا" را در روستاهای مختلف شهرستان نمین از جمله حور ، مرنی ، آبی بیگلو، بریس، گرم چشمه و سوها اجراکرد .

این نمایش که برای اولین بار در سطح کشور در روستاها اجرا می شد، با استقبال پر شور اهالی و مسئولان استانی و محلی همراه بود .
آقاخانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل به همراه معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل این نمایش میدانی را از نزدیک تماشا کرد، گفت: از سازمان های مردم نهادی که راستای کاهش آسیب های اجتماعی برنامه اجرا می کند حمایت خواهیم کرد . سازمان های مردم نهاد می توانند همیار دولت در کاهش آسیب های اجتماعی باشد و نقش موثری در ارتقای سلامت، کاهش فقر و کم رنگ شدن سایر آسیب های اجتماعی ایفا کند.