به گزارش خبرگزاری برناازلرستان  ؛ این دوره از مسابقات با حضور  ۴۹ قایقران در ماده های۲۰۰، ۵۰۰و ۱۰۰۰متر و در سه رشته تک نفره کایاک،کانو،تورینگ با یکدیگر رقابت کردند.

در بخش نتایج کایاک بانوان جوان در مسافت ۲۰۰متر نفر نخست نازنین بنیان، ترانه بازداری و کوثر سپه وند به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند و همچنین در رشته  کایاک تک نفره ۵۰۰متر،    ترانه بازداری،نازنین بنیان و کوثر سپه وند  به ترتیب مقام اول ، دوم و سوم را کسب کردند.

در نتایج کایاک تک نفره۱۰۰متر آقایان در رده سنی جوانان تیم قایقرانی علیرضا خمسه، محمدرضامرادی و یزدان پاکزاد کسب مقام اول،دوم و سوم را از آن خود کردند و همچنین در تک نفره ۲۰۰متر علیرضا خمسه مقام اول،محمدرضا مرادی و یزدان‌پاک نژاد مقام دوم‌و سوم را کسب کردند.

در رشته کایاک ۱۰۰متر بزرگسالان آقای علیرضا مرادی ،امیر خسرو شکری و محمد مهدی آب روشن‌ موفق به کسب مقام های اول، دوم و سوم شدند.

در نتایج مسافت ۱۰۰۰متر تک نفر بزرگسالان علیرضا مرادی و امیر خسروشکری و محمد مهدی آب روشن به ترتیب مقام اول ،دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقه در نتایج رشته کانو  تک نفره  ۱۰۰۰متر جوانان سبحان بیرانوند مقام اول و علیرضا مهدوی و رضا نظری مقام دوم و سوم را کسب کردند و در تک نفره در مسافت ۲۰۰متر سبحان بیرانوندمقام نخست علیرضا مهدوی دوم رضا نظری جایگاه سوم را تصاحب کردند.

و در پایان رشته تورینگ تک نفره ۵۰۰متر مقام اول را محمد قنبری؛ دوم محمد محرابی و مقام سوم‌ را سید محمد سلاح الدین از آن خود کردند.

گفتنی است که این تیم با سرپرستی هومن صارمی در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد.