به گزارش خبرنگاربرنا از تربت جام،  فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی  امروز، ۲۰مهرماه از پروژه های ورزشی تربت جام بازدید و در جریان مشکلات این طرح ها قرار گرفت.

محسن سپهری رئیس اداره ورزش وجوانان تربت جام  نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت یافته گفت: با اتمام این پروژه ها و تحویل آن، اکثر مشکلات فضاهای ورزشی سطح شهر نیر حل می شود.

خبرنگار : علیرضا فیروزی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: