به گزارش خبرگزاری برنا؛ این روزها که همایش عظیم اربعین را در پیش رو داریم، لازم است تا اگر به زبان عربی مسلط نیستیم، حداقل کلمات پرکاربرد متناسب با این روزها را بدانیم. از این رو در ذیل کلمات پر کاربرد زبان عربی را به لهجه عراقی مشخص کرده ایم که می توانید از این طریق سفری آسانتر داشته باشید.زبانی که بیشتر مردم عراق از آن استفاده می‌کنند زبان محلی است لذا برای اینکه بتوانید در ایام اربعین راحت تر با مردم این کشور ارتباط برقرار کنید چند نمونه از کلمات پرکاربرد را برای شما زائران عزیز در نظر گرفته‌ایم.

*فارسی : گذرنامه - پاسپورت

العربیة : جَواز - باسبورت

*فارسی : گذرنامه ها

العربیة : جَوازات

*فارسی : گذرنامه ات رو بده

العربیة : إنْطِنی جَوازَک

*فارسی : بگذار ببینم - نگاه کنم

العربیة : خلّی أشُوف

*فارسی : ویزا

العربیة : فیزَة

*فارسی : کجاست؟

العربیة : وِین

*فارسی : سرویس بهداشتی کجاست؟

العربیة : وِینِ المَرافِق الصَّحیَّة

(بدون کلمه صحیه بکار ببرید، چون اینگونه عامیانه تر است)

*فارسی : میخواهم

العربیة : أرید

*فارسی : بروم

العربیة : أرُوح

*فارسی : به نجف

العربیة : إلْنَجف (در اصل الی النجف بوده)

نحوه تلفظ : أرید أروحِلْنَجف

*فارسی : اتوبوس میخوای یا ون

العربیة : تِریدِ الباص لُو کَیّة؟

*فارسی : کرایه اش چنده - چقدر میشه

العربیة : إشگَد؟ - إشگد الأجرة

*فارسی : ده هزار - 10000 دینار - 10

العربیة : عَشِر - عَشرتالاف

*فارسی : خوبه

العربیة : زِیَن

*فارسی : نه گرونه!

العربیة : لا، باهِز

*فارسی : خیلی - گرونه

العربیة : إهوَای، کِلَّش - باهز

*فارسی : گروهتون، چند نفر هستید؟

العربیة : جَماعَتْکُم، چَم نفرات؟

*فارسی : بیا بالا - سوار شو - بپر بالا

العربیة : صْعَد - یا أللّه صْعد

*فارسی : تمام شدید؟ همه سوار شدید؟ - تکمیل شد - تمام شد.

العربیة : خَلاص؟ - *یا به صورت خبری* :خلاص!

*فارسی : چمدان - ساک

العربیة : جُنطَة - جمع : جُنَط

*فارسی : راننده

العربیة : سایِق

*فارسی : ایستگاه پلیس

العربیة : سِیطَرَة

*فارسی : گیت - دروازه - ورودی

العربیة : بَوّابَة

*فارسی : افسر - مامور - مسؤول

العربیة : ضابُط

*فارسی : گاری - ارابه

العربیة : عَرَبانة

*فارسی : گاری چی - ارابه کش

العربیة : عَرَبَنچی

*فارسی : (بردار،بلند کن) - چمدون رو بردار

العربیة : (شیل) - شیلِ الجُنطَة

*فارسی : کیف - کوله

العربیة : حَقْبَة

*فارسی : هوا گرمه - گرمه

العربیة : ألْجَو حار - حار

*فارسی : آبجوش

العربیة : مایِ الحارّ، مای حار

*فارسی : نان

العربیة : خُبُز

*فارسی : نان ساندویچی(مخصوص به عراق)

العربیة : صَمّون

*فارسی :کولر را روشن کن

العربیة : شَغِّلِ الْمُکَیِّف

*فارسی : خاموش کن - خاموشش کن - کولر را خاموش کن

العربیة : طَفْ - طفِّیَه - طفّی المُکیّف

*فارسی : وایستا - نگه دار

العربیة : اُگُفْ

*فارسی : اینجا - آنجا

العربیة : إهْنا - إهناک

*فارسی : بیا

العربیة : تعال

*فارسی : برو

العربیة : رُح (روح)

*فارسی : گم کردم

العربیة : ضَیَّعِت

*فارسی : بگذار - قرار بده

العربیة : خَلّی

*فارسی : چرا - برای چه

العربیة : لِیَش

*فارسی : نمی فهمم - نمی فهمم چی میگی

العربیة : مَافْتَهِم (الف خوانده نمی شود) - مَفتَهم شِتگول

*فارسی : کم - کمی عربی بلدم

العربیة : شُوَیّ، شْوَیّ - شوی أعرف، شوی أحچی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: