به گزارش خبرگزاری برنا از البرز، استاندار البرز طی احکامی جداگانه، سرپرست فرمانداری شهرستان نظرآباد، مشاور استاندار، سرپرست اداره کل مدیریت بحران و سرپرست اداره کل اداری و مالی استانداری البرز را منصوب کرد.

در احکام مذکور، جواد صادقلو به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نظرآباد، داوود شفیعی زاده به عنوان مشاور استاندار البرز، محمدرضا فلاح نژاد به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت بحران و تیمور ولی پور به عنوان سرپرست اداره کل اداری و مالی استانداری البرز معرفی شدند.