به گزارش برنا آذربایجان غربی، مصطفی کارخانه سرمربی شهرداری ارومیه بعد از پذیرفتن دومین شکست تیمش در لیگ برتر و این بار در حضور هواداران خود برابر سایپا حاضر به گفت و گو با خبرنگاران نشد.

بعد از یک ربع انتظار خبرنگاران و عکاسان در کنفرانس مطبوعاتی، سرمربی شهرداری به نشست نیامد تا خبرنگاران با ناراحتی اتاق کنفرانس سالن غدیر را ترک کنند.

کارخانه هفته گذشته نیز حاضر به گفت و گو با خبرنگاران نشده بود.