به گزارش برنا، به مناسبت گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه رقابت های وزنه برداری انتخابی استان جهت اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور در سالن شهید اعلمی شهرستان اردبیل برگزار و نفرات برتر اوزان مختلف به شرح ذیل معرفی شدند؛

دسته 67کیلوگرم: امیرحسین سپه(پارس آباد) با مجموع 195 کیلوگرم
دسته 81کیلوگرم: محمدحسین مدبر(اردبیل) با مجموع 255
دسته 89کیلوگرم: سیناعبدالحسین زاده(اردبیل) بامجموع 307
دسته 96 کیلوگرم: محمدرضادشتی(اردبیل) بامجموع 260
دسته 102کیلوگرم: ابراهیم غریبی(اردبیل) بامجموع 343
دسته 109کیلوگرم: سینا بشیری(اردبیل) بامجموع 300
دسته109+کیلوگرم: مهردادهاشم زاده(اردبیل) بامجموع 320