به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علیرضا رزم‌ حسینی در جلسه کارگروه احیای کشف رود که با حضور شهردارمشهد، رییس دادگستری خراسان رضوی، رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، افزود: موضوع ساماندهی کشف رود در سال های گذشته در دستور کار مسئولان مختلف بوده است اما هنوز هم به نوعی مشکل کشور و استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هریک از مسئولان استان در زمینه ساماندهی کشف رود به میزان وظایف خود در حوزه بهداشت، اقتصاد و سلامت مردم منطقه مسئول هستند، اظهارکرد: اما به نظر می رسد به دلیل توزیع مسئولیت ها و کافی نبودن امکانات دستگاه های متولی، همچنان مشکل کشف رود به قوت خود باقی مانده است.

رزم حسینی تصریح کرد: ساماندهی موضوع کشف رود یک مساله حاکمیتی است وهر جا که ارکان حاکمیت در مسائل و مشکلات استان مشارکت داشته، موفقیت های بیشتری حاصل شده است.

وی با تاکید براینکه مسئولان استان در ساماندهی کشف رود باید مسئولیت به ههده بگیرند، اضافه کرد: لذا هر طرحی که در جلسه امروز در زمینه کشف رود به امضا برسد، آن را در ستاد تدبیر هم تصویب خواهیم کرد و با پشتوانه همه ارکان حکومت طرح را جلو خواهیم برد.