به گزارش برنا،رییس اورژانس استان اردبیل تصریح کرد: اغلب صدمه ها بر اثر فرار از زلزله بوده که شامل شکستگی و دررفتگی می باشد.

اتوبوس آمبولانس مرکز بهمراه سه تکنسین به میانه ارسال شده و همکاری مناسبی در جریان است.

 ستاد بحران در محل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هماهنگی مرکز تهران تشکیل شده و کلیه رخ داد و نیازهای مراکز زلزله زنده رصد و در صورت لزوم اقدامات لازم انجام میشود.

وی افزود: بالگرد مرکز امداد اردبیل در حالت آماده باش بوده و در صورت لزوم به منطقه اعزام می شود‌.