به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در این بازدید احسان اصولی، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی نیز مهدی تاج را همراهی می کرد.