به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علیرضا رزم‌حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی کنگره ۱۸ هزار شهید استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری کنگره های شهداء اقدام بسیار ارزشمندی است و خوشبختانه متولیان دلسوز به این موضوع توجه می کنند.

وی با اشاره به جایگاه با اهمیت استان خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه مطهر رضوی افزود: این استان نقش بسیار پررنگی از خود در دفاع مقدس به جای گذاشته است لذا ضرورت دارد که این کنگره فاخر، ماندگار و مفید در شأن خراسان رضوی برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته برای برگزاری کنگره 18 هزار شهید استان در مهرماه سال 1400، تصریح کرد: در صورتی که برنامه ریزی ها برای برگزاری این کنگره جامع باشد، آثار خوبی در مقام عمل به جای خواهد گذاشت.

رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: از همکاری مجموعه های گوناگون برای نقش آفرینی در برگزاری این کنگره استقبال می کنیم، دبیرخانه این کنگره باید این موارد مهم را مورد توجه قرار داده و در دستور کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: چتر انقلاب را برای حفظ یاد و خاطر شهیدان باید باز کنیم، ممکن است تعدادی از شهدای اقلیت های مذهبی در خراسان رضوی وجود داشته باشند که نیاز است در این کنگره چنین شهدای عزیزی معرفی و تکریم شوند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: باید جدول زمان بندی حول محور برگزاری این کنگره در مدت زمان 2 سال باقی مانده به برگزاری آن، همراه با شرح برنامه ها آماده شود.

رزم‌حسینی با اشاره به اینکه فرمانده سپاه امام رضا (ع) به عنوان جانشین رئیس شورای برنامه ریزی کنگره 18 هزار شهید استان، مسئولیت اداره جلسات شورا را در مواقع ضروری بر عهده خواهد داشت، افزود: برگزاری شایسته این کنگره بزرگ می تواند یک الگو در سطح کشور باشد تا همگان از دستاوردهای آن استفاده کنند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: آثار ماندگاری از این کنگره می تواند در سطح خراسان رضوی بر جای بماند که برای نسل های بعدی خاطره خوبی داشته باشد، لذا باید پیش بینی شود تا در مشهد هم مکان هایی برای بزرگداشت شهداء به عنوان نماد ساخته شود.