به گزارش خبرگزاری برنا گلستان؛ سیدباقر طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد: محکوم به قصاص پس از 8 سال ، با گذشت اولیای دم بخشیده شد.

وی گفت: محکوم به قصاص پدرزنی است که 8 سال پیش در دعوای خانوادگی، دامادش را با تفنگ ساچمه ای کشته بود.

طباطبایی افزود: پس از صدور رای قصاص به درخواست اولیای دم ، حکم در مرحله اجرا بود که با پادرمیانی اعضای شعبه هفتم شورا و شعبه ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول ، خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و  قاتل ِ 51 ساله را بخشیدند.

از ابتدای امسال ، 8 محکوم به قصاص در گلستان با گذشت اولیای دم و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف استان ، فرصت دوباره ی زندگی یافته اند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: