به گزارش برنا آذربایجان غربی، در راستای اهداف شرکت توانیر در اجرای سیاست دولت الکترونیک، رفاه حال مشترکان و صیانت از منابع ملی و حمایت از طرح ملی قبض سبز مدیریت توزیع برق چایپاره اقداماتی در این خصوص انجام داده است.

دریافت و ثبت شماره تلفن همراه مشترکان برای ارسال قبوض پیامکی توسط مدیریت توزیع برق این شهرستان در گام نخست اجرای طرح ملی قبض سبز و همچنین در ادامه به منظور آشنایی هر چه بیشتر مشترکین با طرح ملی قبض سبز و نحوه پرداخت الکترونیکی وتوضیح انواع روش های پرداخت غیرحضوری قبوض برق برای مشترکین بنرهای این طرح ملی در معابر و میادین اصلی و پرتردد این شهرستان نصب و در معرض دید عموم قرار گرفت.

راه اندازی میز خدمت جهت آشنایی مشترکین با نحوه پرداخت غیرحضوری قبوض برق

در ادامه روند آشنایی مردم با طرح ملی حذف قبوض کاغذی و نحوه پرداخت قبوض برق مصرفی توسط مشترکین مدیریت توزیع برق چایپاره میز خدمتی برای آشنا کردن و توضیح جزئیات این طرح برای مشترکین برپا کرده است تا مشترکین تمامی روش های پرداخت غیرحضوری قبوض برق را فراگیرند. همچنین مشترکین می توانند با مراجعه به میز خدمت ارباب رجوع هر گونه سوال یا مشکل پیش آمده در این خصوص را مطرح و حل کنند.